Marktplaats Cultuureducatie Kunst Erfgoed Techniek Media voor Bernheze, Cuijk en Oss
Powered by
Feest! In de Abdij
BeeldendCultureel erfgoedRondleidingOverig

Feest! In de Abdij

Introductie
Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Loofhuttenfeest en Carnaval. We gaan lekker eten en geven elkaar cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk? Waar komen deze feesten vandaan en wat is hun betekenis? Daar kom de leerlingen achter in ‘Feest! In de Abdij’. Aan de hand van echte kunstwerken en bijzondere voorwerpen leren kinderen over verschillende religieuze feesten en hun eeuwenlange tradities.

Doelstelling
Het programma Feest! In de Abdij is ontwikkeld voor groep 7-8 van alle basisscholen en heeft de volgende doelen:

Leerlingen…

  • raken vertrouwd met achtergronden en verhalen van religieuze feesten in multicultureel Nederland en de invloed van deze feesten op de ordening van het kalenderjaar. (kerndoel 52)
  • leren belangrijke begrippen en kenmerken van de godsdienstige stromingen. (kerndoel 38)
  • leren door middel van museale voorwerpen en audiovisuele middelen over de overeenkomsten en verschillen van feesten binnen verschillende religies en kunnen deze aan andere presenteren. (kerndoel 3 en 51)
  • leren de tradities en feesten van andere religies respecteren en waarderen. (kerndoel 37 en 56)

De lesprogramma’s kunnen worden ondergebracht bij het leergebied Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie. Ook heeft het programma raakvlakken met de vakken geschiedenis en godsdienst/ levensbeschouwing.

Gratis busvervoer
'Feest! In de Abdij' is toegankelijk voor alle scholen in Noord-Brabant en aangrenzende provincies. Indien er problemen zijn met vervoer naar het museum, is er in het schooljaar 2018-2019 de gelegenheid tot gratis busvervoer voor scholen buiten Uden. Neemt u hiervoor contact op met het museum via: info@museumkrona.nl

Voorbereidende les
Op de website www.feestweetwatjeviert.nl/digibord staat een speciale les van het Museum Krona Speel met de leerlingen de feestdagenquiz en leer alles over hoe feest viert. Ook kunnen de leerlingen iets leren over de achtergrond van hun eigen verjaardag. Zo beginnen ze feestelijk het bezoek aan het Museum Krona.

Bezoek aan het museum
Bij aankomst in het museum draait het eerste deel van de les om verjaardagen. Via een speciale naamheiligenmodule komen de leerlingen er achter waar hun naam vandaan komt. Veel namen zijn namelijk afgeleid van heiligen. Vroeger werd zelfs niet de eigen verjaardag maar de naamdag gevierd!   

Feest-spellen

Na een introductie van verjaardagen wordt de klas in groepen van 4 verdeeld. Als groep gaan ze verschillende spellen spelen: kwartet, memory, quizzen, een verhalentafel, knutselen en vragen beantwoorden bij bijzondere kunstwerken. Iedereen speelt een ander spel die in een speciale taart is verstopt. Op deze manier leren de leerlingen over de achtergrond van de vele feesten die we in Nederland vieren.

Hoedje op, hoedje af

Aan het einde van de les komt de groep bijeen en wordt getest hoeveel de leerlingen hebben opgestoken van de feesten. Aan de hand van stellingen wordt er ‘Hoedje op, hoedje af’ gespeeld. Na afloop van het museumbezoek krijgt u een speciale feestkalender mee. Hiermee bent u met de hele klas up to date over de komende feestdagen!

Op school
Eenmaal terug op school kunt u het museumbezoek evalueren met de leerlingen. U krijgt een set discussiekaartjes mee met een aantal stellingen over de behandelde feesten. Met de discussiekaartjes worden bepaalde overeenkomsten en verschillen gezocht tussen verschillende religies en verankeren de kennis die de leerlingen in het museum hebben opgedaan.

Doelgroep
Het programma is voor de bovenbouw van het basisonderwijs: groep 6 t/m 8. Voor alle scholen buiten Uden is er gratis busvervoer van en naar het museum mogelijk.
Aangepaste lessen voor klassen uit de onderbouw zijn bespreekbaar.
De programma’s zijn geschikt voor alle soorten scholen, zowel openbaar, katholiek, christelijk als islamitisch.

Vervoer

  • Voor het museum is een gratis parkeerplaats beschikbaar. Tevens kunt u hier uw fietsen stallen.
  • Komt u niet uit Uden? Het museum regelt gratis busvervoer voor u! Neemt u hiervoor contact op met het museum.

Begeleiding
Fijn dat u samen met de kinderen een bezoek brengt aan het museum .

Wat verwachten wij van u:

  • U begeleidt actief een groepje van 4 kinderen. Deze groepjes worden van tevoren door de leerkracht samengesteld.
  • Na ontvangst en een inleiding (door een medewerker van het museum) gaan de kinderen samen met u in groepjes opdrachten uitvoeren.                   
  • 10 minuten voor het einde van het bezoek gaat er een bel. U verzamelt dan met de kinderen in de ruimte van de feestzaal. Als slot vindt hier nog een algemene afsluiting plaats. Deze wordt geleid door een medewerker van het museum.
  • Belangrijk is dat de kinderen genieten en rustig door het museum lopen.

Voorbereidende les
De voorbereidende les in Digibord module vindt u op:
http://www.feestweetwatjeviert.nl/digibord/ (Museum Krona Uden)
Speel vooral 'Weet hoe je heet!'. Dit is het startpunt voor uw museumbezoek.

Contactpersoon:
Wouter Prins - wouter@museumkrona.nl
Algemene informatie - info@museumkrona.nl

'FEEST! In de abdij’ maakt onderdeel uit van ‘Feest! Weet wat je viert’, een initiatief van Museum Catharijneconvent.

ReviewsBekijk alle reviews
Beoordeeld met een 8.3 Bekijk de reviews
Aanbieder Museum Krona
Ontwikkeld voor Groep 6, Groep 7, Groep 8
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal klassen 1
Maximaal aantal deelnemers 30
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Museum voor Religieuze Kunst
Tijdsinvestering 1 uur en 15 minuten
Benodigde materialen Door museum geregeld
Benodigde ruimte Permanente educatietentoonstelling
Benodigde ondersteuning leerkrachten/ouders/verzorgers 1 docent, ouders
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.

Bij dit aanbod hoort ook

Educatie in MRK Uden